Маш үнэн гардаг мэргэ

Энэ маш үнэн гардаг мэргэ юм байна. Ердөө 5 минут байхад л хангалттай. Гол нь тайван уншиж бөглөж явах хэрэгтэй OK.
Тоглоом яг үнэнийг хэлнэ. Энийг над руу явуулсан хүний хүсэл нь 10 минутын дараа биелсэн гэсэн.

Эхлэх